Wijziging Zorgstelsel

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd. In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de Eerste en de Tweede Lijn.
Er zijn nu drie niveau's, waaruit wordt gekozen afhankelijk van hoe intensief de behandeling moet zijn:

  1. Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH)
  2. Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
  3. Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie niveau's. De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout is zowel werkzaam in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ.


Verwijzing huisarts

De huisarts kan u pas verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V 'stoornis'. Als u alleen klachten heeft maar geen 'stoornis', vergoedt uw gemeente de hulp niet.

Wat is het verschil tussen klachten en een DSM-V 'stoornis'? DSM-V is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in een dergelijke classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd.


Vergoeding kosten door uw gemeente

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout heeft contracten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland (bij Kosten treft u de lijst van gemeenten aan). Dit betekent voor u dat voor cliënten tot 18 jaar alle kosten worden vergoed. Boven 18 jaar geldt eerst het wettelijk eigen risico (2020: € 385,-).

Toch kan het voorkomen dat u niet in deze praktijk terecht kunt. Sommige gemeenten hanteren een budgetplafond waardoor helaas slechts een beperkt aantal cliënten van de betreffende gemeente in deze praktijk kan worden geholpen.