Mevrouw R.W. Langhout

Beknopt CV

Ria Langhout (1957) is na haar artsexamen enkele jaren werkzaam geweest als tropenarts en daarna als huisarts. Zij specialiseerde zich in 2001 tot psychiater/kinder- en jeugdpsychiater bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (AMC) in Amsterdam (huidige Bascule) en is hier sindsdien werkzaam geweest op verschillende afdelingen waaronder de algemene polikliniek en momenteel bij cluster gezinnen waar kinderen met complex trauma en hechtingsproblematiek met de bijbehorende familiesystemen in behandeling zijn. Van augustus 2003 tot december 2005 was zij tevens werkzaam als chef de clinique kinderdagbehandeling Triversum Hoofddorp. Sinds december 2005 tevens werkzaam in de vrijgevestigde praktijk.