Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( NVvP). In het klachtenreglement van deze beroepsvereniging leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Het betreft de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).