Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, voor kinderen tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Dit heeft tot gevolg dat kinderpsychiaters voortaan bij de gemeenten moeten declareren.  Doel van deze 'Transitie' was het verbeteren van de regie in het behandeltraject van jeugdigen en het realiseren van een bezuiniging. De bezuinigingen betekenen in de praktijk o.a. dat sommige gemeenten de toegang tot de Specialistische Jeugd-GGZ trachten te beperken en jaarlijks opnieuw een verwijsbrief verlangen.

Contracten 

Deze praktijk heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer (o.a. Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Lisserbroek, Rijssenhout, Vijfhuizen, Zwanenburg), Midden-Kennemerland (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) en Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort).

De declaraties gaan rechtstreeks naar de gemeenten. Deze ontvangen bij de aanvraag van de beschikking het burgerservicenummer van het kind om te controleren of de cliënt inderdaad in deze gemeente woonachtig is. Bij het declareren ontvangt de gemeente via een beveiligde verbinding de geinvesteerde tijd. De gemeenten hanteren hierbij hun eigen privacybeleid. 

Voor kinderen is er geen eigen bijdrage. Vanaf de dag dat een kind 18 jaar wordt gaat de zorg over naar de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraars houden voor medisch specialistische hulp een eigen risico in van €385,- per jaar (2019). Hieronder valt ook GGZ-behandeling bij cliënten vanaf 18 jaar. Deze praktijk heeft met alle ziektekostenverzekeraars contracten m.u.v. CZ. Voor een CZ-verzekerde kunnen echter wel individuele afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraar CZ. 

Het declareren bij ziektekostenverzekeraars gaat nog d.m.v. een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarbij diagnostische codes aan de ziektekostenverzekeraar worden aangeleverd. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u een zgn. privacyverklaring ondertekenen, welke de behandelaar van de verplichting ontslaat de diagnostische codes bij de zorgverzekeraar aan te leveren.

Afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd worden bij de cliënt in rekening gebracht.


Budget

De gemeenten houden de uitgaven nauwlettend in het oog en kunnen halverwege het jaar een budgetplafond instellen. Dit zou er toe kunnen leiden dat niet meer dan een bepaalde hoeveelheid tijd aan een cliënt besteed mag worden en dat een grens kan worden gesteld aan het aantal cliënten van de betreffende gemeente dat in dat jaar in deze praktijk behandeld kan worden.