Behandeling van kinderen

Vaak vragen ouders zich af ‘aan wie het nou ligt’ als bepaalde zaken thuis tussen de ouders en het kind moeizaam gaan. Gaandeweg het onderzoek wordt dan vaak duidelijk dat het gaat om een kind met bepaalde kwetsbaarheden maar gelukkig ook sterke kanten. De opvoeding werkt op sommige van deze kanten van het kind gunstig en op sommige kanten minder gunstig.

Een belangrijke pijler van de behandeling is dat ouders zoveel mogelijk inzicht krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun kind zodat zij de opvoeding zo af kunnen stemmen dat het kind zich met zijn kwetsbare en sterke kanten zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij is uitleg over de symptomen die het kind vertoont van belang naast gedragstherapeutische technieken en het analyseren en beïnvloeden van omgevingsfactoren die van invloed op het kind zijn.

Via huiswerkopdrachten en het overdragen van werkzame interventies aan ouders ('mediatietherapie') kan het kind ook buiten het therapie uur van de behandeling profiteren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met sterke en minder sterke kanten van ouders. Ook het functioneren van het kind op school is een belangrijk item. Informatie van en uitleg aan de leerkracht kan helpen gedragsproblemen op school beter te hanteren.

Als ingeschat wordt dat een kind van medicatie zou kunnen profiteren, worden zorgvuldig samen met ouders voor- en nadelen van medicatie en eventuele alternatieven afgewogen.

Bij het behandelen van angstproblematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en klachten van depressieve aard is cognitieve gedragstherapie een belangrijke pijler. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.

Voor traumagerelateerde klachten kan EMDR-behandeling of traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TFCBT) ingezet worden. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.


Behandeling van (jong-)volwassenen

Een aantal ‘kinderziekten’ zoals ADHD, stoornissen met autistische kenmerken of hechtingsproblemen kan ook in de volwassenheid problemen geven.

Het herkennen van en uitleg krijgen over deze symptomen in de volwassenheid en hoe ermee om te gaan, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Als ingeschat wordt dat medicatie het beeld gunstig kan beïnvloeden, worden gezamenlijk de voor- en nadelen van medicatie en eventuele alternatieven zorgvuldig afgewogen.

Bij het behandelen van angstproblematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en klachten van depressieve aard is cognitieve gedragstherapie een belangrijke pijler. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.