Dagelijks telefonisch op nummer 023-78 50 443. U krijgt een antwoordapparaat en wordt zo mogelijk dezelfde dag teruggebeld. Ook kunt u een e-mailbericht zenden via Contact. De praktijkdag is woensdag van 09.00 - 17.00 u

Na aanmelding ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld Aanmeldingsformulier van u. De door u verstrekte inhoudelijke gegevens worden in een dossier opgenomen volgens de KNMG Privacy Richtlijnen


Er is een verwijzing nodig van huisarts, schoolarts, medisch specialist, Bureau Jeugdzorg of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

-->> Psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten kunnen niet rechtstreeks verwijzen <<--


Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de bekostiging van de Jeugdzorg. De gemeenten geven op basis van een verwijsbrief voor iedere cliënt een beschikking af, waarna de behandeling kan starten. De verwijsbrief of -kaart willen wij vooraf van u ontvangen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen eisen de gemeenten dat op het verwijsbriefje minimaal de volgende gegevens worden vermeld:

  • naam van de zorgaanbieder naar wie verwezen wordt.
  • naam, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzend arts.
  • naam, geboortedatum en BSN-nummer van het kind.
  • type zorg: 'specialistische ggz zonder verblijf '.

Bij verhindering verzoeken wij u de praktijk zo spoedig mogelijk, echter minimaal 24 uur van te voren, in te lichten. Wij reserveren immers tijd voor u die bij tijdige melding van verhindering aan een andere cliënt beschikbaar kan worden gesteld. Niet of niet-tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Op de praktijkdag (woensdag) verzoeken wij u voor dringende boodschappen bij voorkeur een voicemail- of sms-bericht te sturen naar 06-133 13 776.