Onderzoeksvormen

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek wordt één of meerdere van de volgende onderzoeken gedaan:

  • Individueel onderzoek: nadere kennismaking met uw kind door middel van gesprek en spel.
  • Oudergesprek, voor zover dat nog niet bij het eerste gesprek heeft plaatsgevonden: hierin komt o.a. de achtergrond van de ouders aan bod voor zover deze relevant is voor de huidige opvoedingssituatie en komen zaken aan de orde die niet in het bijzijn van het kind besproken kunnen worden.
  • Gezinsgesprek: nadere kennismaking met het gezin en inventarisatie van de problemen en de visie van de gezinsleden hierop. Een gezinsgesprek kan op indicatie plaatsvinden.
  • Opvragen van informatie van derden: voor het verkrijgen van informatie over school, eerdere hulpverlening en medische gegevens wordt u verzocht toestemming te geven.
  • Aanvullend onderzoek: voor eventueel noodzakelijk aanvullend
    (neuro-)psychologisch onderzoek of lichamelijk onderzoek wordt u naar de desbetreffende deskundige verwezen.
  • Gestandaardiseerd onderzoek: zonodig wordt o.a. gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten.

Adviesgesprek

Aan het eind van het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de bevindingen, overwegingen, conclusies en adviezen aan u worden voorgelegd.

Als u hiervoor toestemming geeft worden de huisarts en de verwijzer vervolgens van het onderzoek en advies op de hoogte gebracht.