De praktijk is gevestigd in Haarlem-centrum in het Lorentzhuis, een samenwerkingsverband van GGZ-professionals. Voor informatie over de bereikbaarheid en parkeergelegenheid klikt u hier. De praktijkdag is woensdag.

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout is een algemene praktijk waarin ambulante diagnostiek en behandeling op maat wordt geboden voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen met gezinsproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of (vermoedens van) psychiatrische problemen. Ook de gezinnen en netwerken waartoe de cliënt behoort kunnen erbij worden betrokken.

Mevrouw R.W. Langhout is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater sinds 2001 (zie C.V.>). Zij is lid van de Vereniging 0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-GGZ Haarlem e.o. Zij is tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de beroepsorganisatie van psychiaters. De praktijk neemt deel aan de Klachtenregeling van de NVvP (zie Klachtenrecht>). 

Omdat deze praktijk niet over een team beschikt met een 24-uurs crisisdienst, is deze praktijk niet geschikt voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan die onmiddellijk ingrijpen nodig maakt. Dan is verwijzing naar een Riagg of GGZ-instelling meer aangewezen.


In spoedgevallen kunt u de praktijk, wanneer u al onder behandeling bent, bereiken via het antwoord-apparaat dat dagelijks afgeluisterd wordt. Ook kunt u het mobiele nummer bellen of sms'n (06-133 13 776).


Voor vervanging tijdens vakanties is zorg gedragen. De vervanger, een collega-kinderpsychiater, staat dan vermeld op het antwoordapparaat (023-7850443).

Sluitingsdata wegens bijscholing of vakanties: n.v.t.