Praktijkgegevens

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

Praktijkgegevens

 

Praktijkdagen

Woensdag van 09.00 - 19.00 uur

Afspraak maken Dagelijks telefonisch op nummer 023-78 50 443.
U krijgt een antwoordapparaat en wordt zo mogelijk dezelfde dag teruggebeld. Ook kunt een emailbericht zenden via Contact.

Verwijzingen gaan via de huisarts, schoolarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U heeft een verwijsbrief of -kaart nodig die wij vooraf van u willen ontvangen.

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd.  Bovendien zijn per 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de bekostiging van de Jeugdzorg. Nadere informatie over beide belangrijke beleidswijzigingen vindt u onder Actueel.

Zodra de afspraak is gemaakt ontvangen wij graag een volledig ingevuld Aanmeldingsformulier van u. Dit beveiligde* formulier kunt u online invullen en vervolgens verzenden. Direct daarop ontvangt u een kopie in uw mailbox. Dan weet u ook dat de verzending geslaagd is.

Afzeggen

 

Bij verhindering verzoeken wij u de praktijk zo spoedig mogelijk, echter minimaal 24 uur van te voren in te lichten. Wij reserveren immers tijd voor u die bij tijdige melding van verhindering aan een andere cliŽnt beschikbaar kan worden gesteld. Niet of niet-tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Op woensdagen verzoeken wij u voor dringende boodschappen bij voorkeur een voicemail- of SMS-bericht te sturen naar 06-133 13 776.

Wachttijden Voor de huidige wachttijden klikt u hier
Praktijk gesloten Voor de sluitingsdata wegens vakanties e.d., klik hier
Praktijklokatie
Haarlem
Voorwaarden

Mevrouw R.W. Langhout is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater sinds 2001 (zie C.V.>). Zij is lid van de Ver. 0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-GGZ Haarlem e.o. Tevens is zij lid van de regionale vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Zuid-Holland Noord & Amstelland en Meerlanden. Er wordt gewerkt volgens de voorwaarden van deze vereniging. Hiertoe behoort o.a. het functioneren van een onafhankelijke klachtencommissie  (zie Klachtenrecht>).
Spoed Wanneer u al onder behandeling bent kunt u de praktijk in spoedgevallen bereiken via het antwoord-apparaat dat dagelijks afgeluisterd wordt. Ook kunt u het mobiele nummer bellen (06-133 13 776).

Omdat deze praktijk niet over een team beschikt met een 24-uurs crisisdienst, is deze praktijk niet geschikt voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan die onmiddellijk ingrijpen nodig maakt. Dan is verwijzing naar een Riagg of GGZ-instelling meer aangewezen.

Vervanging Voor vervanging tijdens vakanties is zorggedragen. De vervanger, een collega-kinderpsychiater, staat dan vermeld op het antwoordapparaat (023-7850443).
Bankgegevens Bankrekeningnr.  34.63.44.832 t.n.v. R.W. Langhout te Haarlem.

*Beveiliging

* In de sectie Formulieren vindt u informatie over het  via internet met encryptie verzenden van vertrouwelijke gegevens.
 

                                                                                                    Terug naar boven