'Off-label' geneesmiddelen

   

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

OFF-LABEL GENEESMIDDELEN

In de kinderpsychatrie wordt noodgedwongen regelmatig gebruikgemaakt van geneesmiddelen die nog niet zijn geregistreerd. In deze inleiding belichten wij een aantal aspecten van deze zogenaamde 'off-label' middelen.

Gebruik van geneesmiddelen die niet zijn geregistreerd voor kinderen

Het kan voorkomen dat u van de dokter voor uw kind een geneesmiddel heeft gekregen dat nog niet is geregistreerd door het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). 

In deze praktijk worden bij voorkeur geneesmiddelen voorgeschreven die door het CBG zijn goedgekeurd voor gebruik (Ďgeregistreerdí).

Onderzoek

Aan een dergelijke registratie gaat uitvoerig onderzoek vooraf in buiten- en binnenland. Bij dit onderzoek wordt gelet op twee zaken. Ten eerste of het middel de werking heeft waarvoor het bedoeld is. Ten tweede of er bij het gebruik van het middel bijwerkingen kunnen optreden. Pas wanneer bij meer dan ťťn onderzoek de werking is vastgesteld en er geen ernstige bijwerkingen blijken te bestaan (of met een goede controle tijdig kunnen worden herkend om ze te kunnen voorkomen) wordt een middel goedgekeurd. Dit soort onderzoek is kostbaar en kan moeilijk worden uitgevoerd zonder financiŽle steun van de geneesmiddelenindustrie. Omdat de geneesmiddelenindustrie commerciŽle belangen heeft, is de praktijk dat dit soort onderzoek vaak in eerste instantie wordt gedaan bij de grootste groep waarvoor het middel kan worden gebruikt: die van volwassen mannen en vrouwen.

Kinderen

Kinderen verschillen in het algemeen van volwassenen in hun reactie op geneesmiddelen. De werking kan anders zijn, en ook de bijwerkingen kunnen verschillen. Om die reden is het nodig apart onderzoek te doen bij kinderen. Dit onderzoek gebeurt tot op heden te weinig. Daarom zijn betrekkelijk weinig geneesmiddelen apart voor kinderen geregistreerd een probleem waarmee ook kinderartsen te maken hebben.

Niet-geregistreerd middel

Voor de problemen die uw kind nu heeft, is geen geregistreerd middel beschikbaar (of het is bij een eerdere behandeling bij uw kind niet werkzaam gebleken). Daarom is nu de keus gevallen op een niet-geregistreerd middel.


                                                                                                    Terug naar boven