Methylfenidaat

   

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

METHYLFENIDAAT

 

                                1. METHYLFENIDAAT (Ritalin©)
                                2. METHYLFENIDAAT OROS (Concerta©)  
 

1. Ritalin©

Werking/Indicatie

Ritalin is een middel uit de groep van de amfetamines. Het is eerste keus middel bij de medicamenteuze behandeling van ADHD. Ook wordt het gebruikt bij de behandeling van (agressieve) gedragsstoornissen.
Bij uw kind zijn een of meer van bovenstaande aspecten aan de orde, waardoor zijn of haar ontwikkeling sterk beïnvloed wordt. Een proefperiode met Ritalin wordt overwogen, als onderdeel van de behandeling.

Na inname van de Ritalin duurt het ongeveer een tot twee uur voor het werkt. De werkingsduur is gemiddeld vier uur.  

Effectiviteit
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Ritalin bij ongeveer 70% van de kinderen met ADHD werkt. Het is bij voorbaat niet te zeggen of Ritalin bij uw kind het gewenste effect zal hebben.
Ritalin werkt vooral op de concentratieproblemen. De motorische onrust en impulsiviteit worden in mindere mate beïnvloed. 
Alternatieven
Het is van belang met uw arts te bespreken wat u en uw kind als belangrijkste klachten hebben. Alleen dan kan de juiste beslissing genomen worden over de medicatie. Hetzelfde geldt als u of uw kind merken dat de medicatie niet werkt of te veel bijwerkingen heeft. Uw arts kan u informeren over andere behandelmethodes of over alternatieve medicatie.
Contraindicaties                                                    Terug naar boven
Verhoogde bloeddruk, verhoogde schildklierwerking, verhoogde oogboldruk en depressie. Zwangerschap, het geven van borstvoeding.
Interacties
Pas op voor gebruik van andere middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden (o.a. alcohol). De bijwerkingen worden versterkt door sommige  “plaspillen” . Het middel mag niet samen met sommige antidepressiva (MAO remmers) gebruikt worden.  
Evaluatie
De medicatie wordt gegeven gedurende een proefperiode. Het effect en de bijwerkingen moeten na deze periode geëvalueerd worden aan de hand van te voren vastgestelde doelen en eventueel met behulp van vragenlijsten. De voordelen van de medicatie moeten opwegen tegen de nadelen.
Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: vermindering van de eetlust, buikpijn, slaapproblemen, rebound effect. Soms hoofdpijn, soms angst, zelden verwardheid en toegenomen onrust. In de bijsluiter die u bij de medicatie van de apotheek ontvangt, vindt u de zeldzamere bijwerkingen vermeld. Vanwege de bijwerkingen moet het middel tijdens of na het eten ingenomen worden. Eerste dosis ’s morgens, de tweede tussen de middag. Niet na vier uur ‘s middags, vanwege het effect op de slaap. Om de mate van bijwerkingen te beoordelen moet het middel langzaam opgebouwd worden.

Bij misbruik van dit middel (vaak gebruiken in hoge doseringen) kunnen gewenning, afhankelijkheid, depressie, ernstige geestelijke verwarring, wanen en hallucinaties ontstaan. 

Voorzorgsmaatregelen                                      Terug naar boven
Dit middel kan de reactietijd nadelig beinvloeden. Pas op in het verkeer of  andere situaties die oplettendheid vereisen.

 

2. Methylfenidaat OROS (Concerta©)

Sinds april 2003 is er in Nederland in de handel: Methylfenidaat OROS, een 12 uur werkende vorm van methylfenidaat.
Werking/Indicatie
Methylfenidaat OROS is een middel uit de groep van de amfetamines. Het wordt gebruikt bij de medicamenteuze behandeling van ADHD. Bij uw kind is er sprake van ADHD klachten, waarvoor een proefperiode met methylfenidaat OROS wordt overwogen, als onderdeel van de behandeling. Redenen voor het gebruik van Methylfenidaat OROS kunnen zijn: motivatieproblemen bij de inname van meerdere giften methylfenidaat per dag, problemen met reboundverschijnselen.
Na inname van de methylfenidaat OROS duurt het ongeveer een tot twee uur voor het werkt. De werkingsduur is 12 uur.
Effectiviteit
In de Verenigde staten is dit middel al langer in de handel. Er is weten-schappelijk onderzoek verricht waaruit blijkt dat de werking op aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit vergelijkbaar is met die van de “gewone” methylfenidaat. Het is bij voorbaat niet te zeggen of methylfenidaat OROS bij uw kind het gewenste effect zal hebben.
Alternatieven                                                          Terug naar boven
Het is van belang met uw arts te bespreken wat u en uw kind als belangrijkste klachten hebben. Alleen dan kan de juiste beslissing genomen worden over de medicatie. Hetzelfde geldt als u of uw kind merken dat de medicatie niet werkt of te veel bijwerkingen heeft. Uw arts kan u informeren over andere behandelmethodes of over alternatieve medicatie.
Contraindicaties
Verhoogde bloeddruk, hartklachten, verhoogde schildklierwerking, verhoogde oogboldruk en depressie. Zwangerschap, het geven van borstvoeding. Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Tics. Epilepsie. Ernstige depressie, psychose.
Interacties                                                               Terug naar boven
Pas op voor gebruik van andere middelen die het reactievermogen kunnen beinvloeden (o.a. alcohol). Methylfenidaat OROS niet gebruiken in geval u een plaatselijke of algehele verdoving gaat krijgen (alleen de dag van de operatie). De bijwerkingen worden versterkt door sommige “plaspillen” . Het middel mag niet samen met sommige anti-depressiva (MAO remmers) gebruikt worden.
Evaluatie
De medicatie wordt gegeven gedurende een proefperiode. Het effect en de bijwerkingen moeten na deze periode geëvalueerd worden aan de hand van te voren vastgestelde doelen en eventueel met behulp van vragenlijsten. De voordelen van de medicatie moeten opwegen tegen de nadelen.
Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: vermindering van de eetlust, buikpijn, slaapproblemen, rebound effect. Soms hoofdpijn, bloeddruk-verhoging, soms angst, zelden verwardheid en toegenomen onrust. In de bijsluiter die u bij de medicatie van de apotheek ontvangt, vindt u de zeldzamere bijwerkingen vermeld. Bij misbruik van dit middel (vaak gebruiken in hoge doseringen) kunnen gewenning, afhankelijkheid, depressie, ernstige geestelijke verwarring, wanen en hallucinaties ontstaan.
Voorzorgsmaatregelen                                            Terug naar boven
Dit middel kan de reactietijd nadelig beïnvloeden. Pas op in het verkeer of andere situaties die oplettendheid vereisen.
Verdere bijzonderheden
Methylfenidaat OROS is een medicijn in capsule vorm. Deze mag niet doorgebeten worden. De capsule kunt u (in zijn geheel) terugvinden in de ontlasting. Het medicament zelf is dan wel door het lichaam opgenomen. Als u de medicijnen 's morgens vergeten bent, mag u die dag de capsule niet meer nemen!
Dosering
Eerste week: 's morgens 18 milligram
Tweede week: 's morgens 36 milligram

                                                                                                  Terug naar boven