Links

   

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

 
LINKS
adhd.startpagina.nl Diverse links met betrekking tot het onderwerp ADHD.
brainwiki.nl Geeft inzicht in welke zorgverzekeraars het geneesmiddel Concerta vergoeden.
autisme.startpagina.nl Diverse links m.b.t. het onderwerp autisme.
autisme-nva.nl Nederlandse Vereniging voor Autisme.
balansdigitaal.nl Vereniging voor o.a. (ouders van) hyperactieve kinderen, dyslectische kinderen, maar ook kinderen met pdd.
Jeugdbescherming.nl Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amster-dam helpt kinderen, jongeren en ouders bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.
ciz.nl Alles over het aanvragen van indicaties voor AWBZ-geļndiceerde zorg.
emdrkindenjeugd.nl EMDR-behandeling
erfocentrum.nl Medische informatie over erfelijke aandoeningen.
hiq.nl Hoogbegaafdheid.
Jeugmaatwerk.nl Soms lijkt het alsof regels,procedures, privacywetgeving, rechtmatigheid e.d. belangrijker zijn dan het tijdig ingrijpen bij een jongere. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom werd Jeugdmaatwerk opgezet: een onafhankelijke organisatie die oplossingsgericht te werk gaat.
Jeugdzorg.startpagina.nl Veel links met betrekking tot de Jeugdzorg.
Kenniscentrum-kjp Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie voor professionals.
lichttherapie.nl Informatie over lichttherapie.
meldjezorg.nl Meldpunt: als u zorgen of tips hebt over het huidige zorgstelsel.
nvvp.net Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
meeaz.nl (vroeger SPD) MEE Amstel en Zaan. Als u hulp nodig heeft en u weet niet precies waar u die kunt krijgen.
nji.nl Expertisecentrum Opvoedings-ondersteuning.
orthopedagogiek.com Informatie over o.a. NLD, pdd, e.a.
oudersenrugzak.nl REC en Leerlinggebonden Budget.
jeugdengezondheid.org Overgewicht.
psychotherapie.nl Informatie over cognitieve gedragstherapie.
pgb.nl Informatie over de verschillende soorten PGB's (Persoonsgebonden-budget), hun mogelijkheden en wijze van aanvragen.
Pharosnl.nl Vereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.
vsop.nl Enkele nuttige sites van ouder-verenigingen.

                                                                                                    Terug naar boven