Kosten

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

KOSTEN

Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, voor kinderen tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Dit heeft tot gevolg dat kinderpsychiaters voortaan bij de gemeenten moeten declareren volgens zgn. DBCís. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Deze DBCís moeten aan de volgende spelregels voldoen:

  • er moet een geldige verwijzing zijn.
  • aan het begin van een behandeling of aan het begin van een nieuw behandeljaar wordt een DBC geopend.
  • na afsluiten van de behandeling of na 365 dagen wordt de DBC afgesloten.
  • alle verrichtingen worden geregistreerd in tijdseenheden welke ook overleg, verslaglegging etc. omvatten. Dat is dus meer dan alleen de tijd van het consult.
  • pas bij het afsluiten van de DBC kan bepaald worden tot welke declaratie dit leidt en pas dan kan gefactureerd worden.

Nadere informatie over Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) vindt u hier.

Wie betaalt de rekening?

Deze praktijk heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer (o.a. Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Lisserbroek, Rijssenhout, Vijfhuizen,Zwanenburg), Midden-Kennemerland (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) en Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort).

De declaraties gaan rechtstreeks naar de gemeenten. Deze ontvangen in eerste instantie het burgerservicenummer van het kind om te controleren of de cliŽnt inderdaad in deze gemeente woonachtig is. Bij het afsluiten van de DBC en het declareren aan de gemeente ontvangt de gemeente via een beveiligde verbinding de diagnostische codes. De gemeente heeft hierin haar eigen privacybeleid. Mocht u bezwaar hebben tegen het aanleveren van de diagnostische codes aan de gemeenten dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en deze naar de gemeente sturen. Dit ontheft de medisch specialist van de plicht de diagnostische codes aan te leveren.

Voor kinderen is er geen eigen bijdrage. Vanaf de dag dat een kind 18 jaar wordt gaat de zorg over naar de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraars houden voor medisch specialistische hulp een eigen risico in van Ä385,- per jaar (2016). Hieronder valt ook GGZ behandeling bij cliŽnten vanaf 18 jaar.

Afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd worden bij de cliŽnt in rekening gebracht.

Gemeentelijk budget

De gemeenten houden de uitgaven nauwlettend in het oog en kunnen halverwege het jaar een budgetplafond instellen. Dit zou er toe kunnen leiden dat niet meer dan een bepaalde hoeveelheid tijd aan een cliŽnt besteed mag worden en dat een grens kan worden gesteld aan het aantal cliŽnten dat in dat jaar in deze praktijk behandeld kan worden.
 

 


                                                                                                Terug naar boven