Formulieren

Ō
   

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

FORMULIEREN

In deze sectie vindt u enkele formulieren die online worden ingevuld. Na verzending ziet u een kopie van het door u ingevulde formulier die u desgewenst kunt uitprinten.

Deze formulieren bevinden zich op een met SSL beveiligd deel van de website (zie kader), zodat anderen geen inzage kunnen krijgen in uw vertrouwelijke gegevens. Bij verzending over het internet worden de data met behulp van unieke codes versleuteld. De beveiligde pagina's kunt u herkennen aan het blauwe beginscherm en SSL-logo.

 

 


               

Wat is SSL eigenlijk?
SSL is de afkorting voor Secure Socket Layer. Het is een internet-protocol dat er voor zorg draagt dat berichten, transacties, wachtwoorden etc., versleuteld veilig over het internet verzonden kunnen worden.
Door middel van een digitaal certificaat wordt gegarandeerd dat de server inderdaad de server is die aangegeven wordt.
SSL is een standaard en wordt gebruikt door miljoenen websites voor het beveiligen van online transacties.