Diversen

   

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

PGB  &  'RUGZAKJE'
Het kan zijn dat de problematiek van uw kind zodanig is dat er aanspraak gemaakt kan worden op budget voor extra ondersteuning op school en/of thuis.

1. Persoons Gebonden Budget (PGB)

Voor het inzetten van extra hulp thuis kan een zgn. Persoons Gebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Als een PGB aangevraagd wordt op grond van psychiatrische problematiek is een verklaring van een psychiater vereist die gebaseerd is op een diagnose. Vervolgens geeft het Bureau Jeugdzorg op basis van deze verklaring een indicatie* af.

Meer informatie is te vinden via deze link naar de website van Bureau Jeugdzorg Amsterdam:

Hier zijn ook de benodigde formulieren te downloaden.

 

Psychiaters wereldwijd gebruiken ter classicificatie een systeem genaamd DSM-IV-R. Dat is een codering volgens vaste afspraken van groepen symptomen. Dit systeem is niet ontwikkeld voor bovenstaand doel, maar toch heeft u een verklaring gebaseerd op dit systeem nodig. Helaas leidt dit soms tot een weinig genuanceerd diagnostisch oordeel, daar zonder een harde uitspraak over een diagnose de indicatie niet verleend wordt.

Het is mogelijk patiŽnten die in deze praktijk in onderzoek of onder behandeling zijn bij een aanvraag voor een indicatie te ondersteunen.
 

2. 'Rugzakje'

Voor het inzetten van extra hulp op school kan door de school zgn. Leerlinggebonden Financiering ('rugzakje') aangevraagd worden.

Als deze aanvraag wordt gedaan op grond van gedragsproblemen/psychia-trische problematiek (zgn. REC-IV indicatie) is hiervoor een diagnose van een psychiater nodig volgens DSM-IV-R-classificatie (voor toelichting, zie 1. PGB).

Het is mogelijk patiŽnten die bij deze praktijk in onderzoek of onder behandeling zijn bij de aanvraag van een REC-IV indicatie te ondersteunen. De aanvraag kan worden ingediend bij het Regionaal Expertise Centrum (REC). Meer informatie over Leerlinggebonden Financiering en het REC vindt u op www.oudersenrugzak.nl

Het REC voor de regio Amsterdam incl. Haarlemmermeer is REC Bovenamstel

Andere omliggende gebieden vallen onder het REC Noord-Holland

 

*Indicatie: de vaststelling door anderen van de voor u noodzakelijke zorg. Hierdoor krijgt u toegang tot de zorg.


                                                                                                    Terug naar boven