DBC's

   

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

DBC's

Sinds 1 januari 2006 wordt in de gezondheidszorg een nieuwe administratieve methode voor de declaratie van kosten gehanteerd. Deze methode wordt aangeduid als Diagnose Behandelings Combinatie (DBC). Uitgangspunt van het DBC-systeem is dat elke aandoening aan een vaste behandeling wordt gekoppeld met een vaste prijs afhankelijk van de hoeveelheid tijd die aan een client besteed wordt.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg worden nu de kosten van onderzoek en behandeling door de zorgverzekeraars vergoed op basis van de DBC's.

Classificatie

Aan het DBC-systeem van vaste behandelingen met elk een vaste prijs kleven bezwaren: elke DBC zal gebaseerd zijn op een bepaalde psychiatrische diagnostische classificatie waarin een kind ingepast moet worden om voor de bij deze DBC behorende vergoeding in aanmerking te komen.

Deze psychiatrisch-diagnostische classificatie is gebaseerd op een door psychiaters wereldwijd gebruikt systeem genaamd DSM-IV-R. Dat is een codering volgens vaste afspraken van groepen symptomen.

Weinig nuance

Dat systeem is niet ontwikkeld voor bovenstaand doel, maar toch moet een kind binnen deze classificatie ingepast worden. Als een kind niet helemaal binnen een DBC past, kan dit systeem daardoor tot een diagnostisch oordeel leiden waarin voor nuancering weinig plaats is. Dat doet u en uw kind helaas niet altijd recht, maar de beleidsmakers hebben daar niet veel oog voor
.

Wijze van vergoeding

Deze praktijk heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars afgesloten. De eigen bijdrage die in het verleden gold is per 1 januari 2009 afgeschaft. Wel houden ziektekostenverzekeraars een eigen risico in. Hoeveel dit is verschilt per ziektekostenverzekering en hangt af van uw polis. Dit kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.

Bepaalde in de kinderpsychiatrie veel gebruikte geneesmiddelen, zoals o.a. Concerta* en Strattera, worden in sommige aanvullende pakketten wel vergoed en in andere niet. Kortom, het is belangrijk om bij de keuze van zorgverzekeraar of van aanvullend pakket goed te letten op de voor u relevante voorwaarden.

(met dank aan M.Ch. Pam)

 

* Hier kunt u zien welke zorgverzekeraars Concerta vergoeden.


                                                                                                   Terug naar boven