Anti-depressiva

   

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

ANTI-DEPRESSIVA

 

Selectieve Serotonine Opname Remmers (SSRI)

Werking/Indicatie

Deze middelen uit de categorie van de modernere anti-depressiva worden door kinderpsychiaters ook voorgeschreven voor kinderen. Angst, driftige agressieve buien en dwang, depressie en soms ook eetstoornissen kunnen een indicatie zijn voor het gebruik. In deze praktijk wordt als eerste keus fluoxetine (Prozac®) voorgeschreven. Die keuze berust vooral op onze ervaring met dat middel. Er zijn in die categorie meerdere merknamen.

Effectiviteit

Er bestaat grote twijfel over de werking bij depressiviteit en de laatste tijd wordt ook geschreven over de mogelijke - maar overigens onbewezen en in diverse studies niet gevonden - bijwerking van een toename bij het begin van de behandeling van suïcidaliteit. Hierdoor is er een discussie gaande of deze middelen in deze leeftijdscategorie voor de indicatie depressie überhaupt kunnen worden voorgeschreven.

Maar vooral bij dwang- en angstklachten zijn er goede ervaringen mee en kan een SSRI een wereld van verschil maken wanneer psychotherapie onvoldoende werkt.

Dosering/Bijwerkingen

Gebruikelijk is dit soort middelen voor te schrijven nog een maand of 6 tot 9 nadat de symptomen verdwenen zijn en dan te kijken of het weer zonder kan. Meestal wordt het middel goed verdragen. Soms is er hoofdpijn of misselijkheid. Op de bijsluiter staat verder een waslijst aan zeldzame bijwerkingen en de fabrikant ontraadt officieel het middel bij kinderen, maar kinderpsychiaters schrijven het regelmatig voor en ook in de leerboeken worden deze middelen beschreven. Het middel werkt meestal niet direct, maar er zijn 3 à 6 weken nodig om het effect te kunnen beoordelen.

Controle

Contrôles bestaan uit: bloeddruk in de gaten houden en soms een ECG laten verrichten (hartfilmpje).

(bron: M. Ch. Pam)


                                                                                                    Terug naar boven