Curriculum Vitae

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

 

1Januari 2015: Gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de bekostiging van de Jeugdzorg overgegaan van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Doel van deze zgn. Transitie was het verbeteren van de regie in het behandeltraject van jeugdigen en het realiseren van een bezuiniging. De bezuinigingen betekenen in de praktijk o.a. dat sommige gemeenten de toegang tot de Specialistische Jeugd-GGZ trachten te beperken en jaarlijks opnieuw een verwijsbrief verlangen.

1Januari 2014: Wijziging Zorgstelsel

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd. In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de Eerste en de Tweede Lijn. 
Er zijn nu drie niveau's, waaruit wordt gekozen afhankelijk van hoe intensief de behandeling moet zijn:

  1. Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH)
  2. Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
  3. Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie niveau's. De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout is zowel werkzaam in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ.

Zorgtrajecten

U hebt geen recht meer op een vast aantal consulten, maar wordt verwezen naar ťťn van vier zorgtrajecten:

  • kort
  • middel 
  • intensief 
  • chronisch

Voor elk behandeltraject is door de overheid een maximum aantal minuten vastgesteld, evenals de invulling daarvan. De psychiater dient in dit tijdsbestek een aantal taken te verrichten, zoals (face-to-face) gesprekken, e-mailcontacten, telefonisch overleg, administratie en verslaglegging. 
Per zorgtraject is er een maximum aan het aantal gesprekken. Mocht blijken dat u in een te licht zorgtraject zit, dan kan dit worden opgehoogd naar een zwaarder traject. 

Verwijzing huisarts

De huisarts kan u pas verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV 'stoornis'. Als u alleen klachten heeft maar geen 'stoornis', vergoedt uw gemeente de hulp niet.

Wat is het verschil tussen klachten en een DSM-IV 'stoornis'? DSM-IV is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in een dergelijke classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd.

Vergoeding kosten door uw gemeente

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout heeft contracten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland (bij Kosten treft u de lijst van gemeenten aan). Dit betekent voor u dat voor cliŽnten tot 18 jaar alle kosten worden vergoed. Boven 18 jaar geldt eerst het wettelijk eigen risico (2016: Ä 385,-).

Toch kan het voorkomen dat u niet in deze praktijk terecht kunt. Sommige gemeenten hanteren een budgetplafond waardoor helaas slechts een beperkt aantal cliŽnten van de betreffende gemeente in deze praktijk kan worden geholpen.