Aanmelden

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Van Eedenstraat 16
2012 EM  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

 
AANMELDEN

Er is een verwijzing nodig van huisarts, schoolarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten kunnen niet rechtstreeks verwijzen.  

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen eisen de gemeenten dat op het verwijsbriefje van de huisarts minimaal de volgende gegevens worden vermeld: 

  • Naam van de zorgaanbieder naar wie verwezen wordt

  • Naam, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzend huisarts

  • Naam, geboortedatum en BSN-nummer van het kind

  • Type zorg: 'specialistische ggz zonder verblijf '

 

Naast een verwijzing is...
  • bij de gemeente Haarlemmermeer vooraf geen toestemming (geen beschikking) van de gemeente nodig.
  • bij de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede wŤl een beschikking van de gemeente nodig, maar de zorg mag alvast beginnen; daarna moet de beschikking alsnog komen.
  • bij de gemeenten Haarlem, Zandvoort en IJmond (Heemskerk en Beverwijk) momenteel geen aparte beschikking van de gemeente nodig.

 

Contact opnemen

U kunt per telefoon of per e-mail contact met de praktijk leggen en wordt dan zo mogelijk dezelfde dag teruggebeld.

Omdat deze praktijk niet over een team beschikt met een 24-uurs-crisisdienst, is deze praktijk niet geschikt voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan die onmiddellijk ingrijpen nodig maakt. Dan is verwijzing naar een Riagg of GGZ-instelling meer aangewezen.  •                                                                                                     Terug naar boven